Sport- en Beweegprofessional

De term ‘Sport- en Beweegprofessional’ is een vrij nieuwe term in Nederland en België.

Dankzij specifieke opleidingen Sport en Bewegen in Nederland en Vlaanderen studeren er nu ook jaarlijks sport- en beweegprofessionals af, maar de term zelf beschrijft hen als: personen die over een sterke sporttechnische kennis beschikken en hiermee anderen kunnen ondersteunen in zowel sportspecifieke activiteiten als algemene bewegingsactiviteiten.

Met andere woorden: elke trainer, lesgever, begeleider, combinatiefunctionaris, sportcoördinator, sportcoach, … is een sport- en beweegprofessional. Maar, dat wil nog niet zeggen dat elke sport- en beweegprofessional ‘gewoon’ een trainer is! Hoe zit dan dan?

Concrete definitie van een Sport- en Beweegprofessional

De Sport- en Beweegprofessional is een bewegingsdeskundige die als doel heeft anderen aan te zetten tot een actieve en gezonde levensstijl. Hij doet dit door beweging te introduceren en te integreren in het leven van anderen. Zijn meerwaarde ligt voluit in zijn multidisciplinaire aanpak. Zijn of haar professionele activiteiten bevinden zich idealiter tussen begeleiding en beleid.

Een Sport- en Beweegprofessional combineert dus eigenlijk de skills van een trainer, coach én ondernemer.

Als trainer stelt de bewegingsdeskundige trainings- en beweegprogramma’s op. Hij werkt die op verantwoorde wijze uit en biedt aangepaste bewegingstechnische begeleiding aan. Op die manier brengt en houdt hij diverse doelgroepen kwaliteitsvol in beweging.

Als coach motiveert de bewegingsdeskundige tot meer en efficiënter bewegen. Hij lokt op een creatieve manier beweging uit en inspireert tot een duurzame verandering.

Als ondernemer neemt de bewegingsdeskundige initiatief om beweegactiviteiten te organiseren. Hij durft hierbij commercial te denken en te vernieuwen. Hij coördineert teamleden en neemt indien nodig de leiding.

Welke soorten organisaties hebben nood aan Sport- en Beweegprofessionals?

Met dit platform, dat we als uitbreiding op het platform Sportcareers hebben gecreëerd, willen we jou ondersteunen als organisatie en als sport- en beweegprofessional. Want jullie moeten mekaar vinden.

Geschreven door Jelle Verdoodt Directeur Sportcareers